Spørgsmål om gravsteder, herunder ændring af vedligeholdelse m.v. sker til graveren ved henholdsvis Veng og Mesing Kirke.

Kirkegårdene i Veng og Mesing har en fælles vedtægt, der omhandler kirkegårdenes indretning, regler for gravsteder, fredningstider, kister, beplantning, renholdelse og færdsel på kirkegården.

Læs hele regelsættet her: Vedtægt for Veng og Mesings kirkegårde

Prisliste 2020

Kirkegårdstakster

Kirkegårdstaksterne skal fremover følge de statslige regler for beregning af gebyrer. Kirken er derfor forpligtet til at opkræve den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården. Til gengæld må taksterne ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med ydelserne.

Alle kirkegårde i provstiet skal opkræve de samme priser for erhvervelse og vedligeholdelse af gravsteder. I lovgivningen skelnes der mellem "skal" ydelser og "kan" ydelser. "Skal" ydelser er for folkekirkemedlemmer gratis, hvorimod "kan" ydelser ikke må være gratis. For ikke-folkekirkemedlemmer skal der også betales for "skal" ydelser.

Erhvervelse af gravsted - "skal" ydelse.

"Skal" ydelser som erhvervelse af gravsted, forlængelse af brugsretten og gravkastning er gratis for folkekirkemedlemmer, hvorimod ikke-folkekirkemedlemmer skal betale de faktiske omkostninger.

Fredningsperiode

I forbindelse med at taksterne bliver ens i provstiet, har man samordnet fredningstiderne, så de er ens i hele Skanderborg provsti.

Fremover er fredningstiden for kister 25 år og 12 år for urner. Allerede indgåede aftaler om længere fredningstid ændres ikke.

Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder - "kan" ydelse

Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning og omlægning af gravsteder er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikke-folkekirkemedlemmer. At det er en "kan" ydelse betyder, at man kan vælge selv at passe gravstedet med blomster og gran og derfor ikke skal betale.

Legataftaler

Allerede indgåede og betalte aftaler - legataftaler - berøres ikke af de ændrede takster.

1-årige vedligeholdelsesaftaler

Er der ikke betalt for hele fredningstiden på én gang - legataftalerne - vil man blive opkrævet efter de nye takster for renholdelse og vedligeholdelse.

Opsigelse af vedligeholdelsesaftaler. Kontakt graveren.

Er der en hund begravet her?

Første gang man besøger Veng kirkegård, undrer man sig måske over et gravsted med en hund. Konfirmander og minikonfirmander kender historien og skal altid lige hen og hilse på og klappe hunden på det gravmæle, som Ivar Rosenkrantz satte over sin hustru Elisabeth i 1855. Det er et af de fredede gravsteder på kirkegården i Veng. Stenen med korset, smyk­­ket med vedbend, bærer inskriptionen: - "Elisabeth Rosenkrantz fød Rosen­krantz 1824 - 1854 – 1855. ”Tro i det mindste som i det største var al hendes tillid Guds naade”. Årstallene angiver, hvornår Ivars hustru, Elisabeth blev født, blev gift og døde. Foran gravstenen, på en lav sokkel, ses en skulptur af en hvilende hund. Historien fortæller, at den er til minde om den hund, som efter sin ejerindes - Elisabeths - død lagde sig på hendes grav, for at være hende nær - og til sidst døde af sorg over hendes bortgang.

I SOGNET nr. 168 skrev vi, at gravstedet for Elisabeth Rosenkrantz ville blive restaureret, og at arbejdet var lagt i hånden på Lars Jakobsen, vores lokale kunstner.

Her ser I resultatet.

Hunden har fået den gamle patina tilbage, som oprindelig tænkt. Den kedelige lysegrå grundfarve er væk. "Jeg fik heldigvis god hjælp fra USA til at konservere gravstedet. Og som Katy May, der er Objekt konservators på Washington National gallery of Art, har skrevet; ”Der er kommet "liv" tilbage i den lille hund igen”. Tag en tur på kirkegården og hils på den lille hund. Jeg skulle hilse fra den og sige, at den har det godt.

 

Sognepræst Lise Palstrøm
Låsbyvej 123, Veng
8660 Skanderborg

Mesing Kirke
og graverkontor

Præstevejen 14
8660 Skanderborg

Veng Kirke,
graverkontor og Sognehuset

Låsbyvej 80
8660 Skanderborg

Kontakt
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Præst: 86 94 37 33